За индустрията

0
% от разходите за здравеопазване в Европа
0
млрд. евро разходи с очаквано покачване
0
компании инвестират в медицински технологии

Факти и числа от
MedTech Europe за 2022 година

Застаряващо население във всяка една възрастови групи се наблюдава в цяла Европа, което засилва необходимостта от качествено здравеопазване. 

Тук медицинските технологии дават множество решения при различни диагнози и състояния. 

Тенденции

  • Затягане на регулациите касаещи медицински технологии
  • По-високи очаквания за добри резултати при пациенти – Value based healthcare (VBH)
  • Тръжни процедури ще се стремят към намаляне на цени, но същевременно поддържане на добро качество на лечение

Отражение върху българското здравеопазване

България се нарежда на челни места в анти – класации за смъртност в следствие на различни заболявания.

  •  НЗОК провежда годишни търгове за доставка на консумативи където се цели най-ниски разходи, но за сметка на качество
  • Почти половината от провежданите лечения се нуждаят от доплащане на пациента, за да се осигури по-високо качество
  • Ограничен достъп до животоосигуряващи терапии
  • Необходимост от по-голям контрол и политика на национално ниво за ограничение на некачествените продукти

Индустрията на медицинските технологии е един от най-разнообразните и иновативни сектори в Европа. 
Данните за заетостта, търговските потоци и големият брой патенти, подадени от медицински технологични компании, разкриват стойността, която нашият сектор предоставя на пациентите, здравните системи и икономиките в Европа.

Публикацията на MedTech Europe Facts & Figures е ежегодно актуализиран доклад със стабилни данни за индустрията, събрани от множество източници. Той предоставя моментна снимка на голяма, динамична индустрия, като помага да се даде прозрачност за работата на заинтересованите страни в здравеопазването, бизнес лидери и политици.

Данните показват, че европейските 34 000 MedTech компании инвестират сериозно в подобряване на технологиите и разработване на пробиви, които подобряват живота на пациентите и други заинтересовани страни в здравеопазването. Тези компании, 95% от които са МСП, движат икономическия растеж, осигуряват работни места в Европа и стимулират износа от ЕС.