"МедТех България" - Асоциация на производителите и доставчици на медицински технологии

Асоциацията има за цел допринася за защита на човешкото здраве и живот, като съдейства за доставката на качествени медицински технологии  за профилактика, диагностика и лечение на българските пациенти.

Грижа за пациента

Да допринася за осигуряване на високо ниво медицинско обслужване за пациента

Добри практики

Да популяризира новостите  в технологиите в областта на медицинските технологии

Налага стандарти

Да налага международните стандарти в сферта на здравеопазването

Комуникации

Да подпомага комуникацията между правителствени институции и организации 

Принос на медицинскита технология и консумативи

Медицинската технология допринася за подобряване на всички процеси свързани с услугата към пациента. Иновативните продукти могат да подпомагат и възръщат изгубени функции на човешкото тяло, следят от разстояние жизнените показатели на пациенти с различни състояния. Това са само част от ползите.

Подпомага оперативните интервенции

Чрез модерните технологии и консумативи се подобрява оперативната дейност и възстановяването

Помощ за медицинския специалист

Технологията спестява време, енергия и подобрява процесите, за да има време за пациентите

В помощ за борбата с хроничните заболявания

Осигурява високо ниво медицинско обслужване за пациента с хронични проблем и социално значими заболявания

Предизвикателства пред индустрията

Натрупаните проблеми в здравеопазването водят до влошаване на здравето на пациентите, чрез използване на нискокачествени и неотговарящи на европейските регламенти продукти. Основни предизвикателства:

  • Липса на реимбурсация на голяма част от консумативите използвани в болниците
  • Слаб контрол на регистрацията на продукти и консумативи
  • Недостатъчна проследяемост на процесите съответстващи на MDR (medical device regulation)
  • Нелоялни търговски практики 
  • Често променяща се здравна политика

Сектори и фокус

Кардиология

Медицинската технология дава възможности за отдалечено наблюдение на показателите на сърцето

Неврохирургия

Развитието на медицинските изделия намаляват значително рисковете при неврохирургични операции

Хирургия

Животът може да продължи нормално дори след тежки коремни операции

Ортопедия

Животът на пациентите се удължава, благодарение на множеството пробиви на медицинските изделия в ортопедията

Ендокринология

Ранната диагностика и правилното лечение са ключови

Затлъстяване

Социален проблем, който води след себе си множество усложнения. Технологията дава решения

Грижи за общественото здраве

Нашите цели са да сме изцяло в полза на обществото и неговото здраве

Домашни грижи и извънболнична помощ

Технологиите намират все повече приложение при грижа в домашни условия

Членство

Асоциацията е учредена от водещи световни производители и вносители на медицинска техника и консумативи в България.

Новини

Новини

МедТех България – пълноправен член на МедТех Европа

Медтех България е станал най-младият пълноправен член на Медтех Европа. Медтех Европа е третата по големина медицинска технологична организация в света и има за цел развитието и насърчаването

Прочетете повече »

Адрес:

гр. София, ул. Иван Денкоглу № 15 А, партер.

e-mail:

info@medtechbg.org