За нас

Мисия и принципи

Асоциацията е сдружение с нестопанска цел, определено за осъществяване на дейност в обществена полза. Асоциацията е доброволна, неправителствена, неполитическа и нерелигиозна организация, създадена на основата на  сдружаване на юридически лица, свързани с производството и доставката на медицински технологии в България.

Заедно за по-добър живот!

Асоциацията се изгражда и работи при пълна демократичност доброволност и равенство, в съответствие с вътрешните и международни нормативни актове и регулация в областта на производството и търговията с медицински технологии.

Асоциацията установява и поддържа двустранни и многостранни връзки с различни органи, организации и лица в Република България и в чужбина с оглед изпълнението на своите цели и задачи.

Цели

Нашата цел е да бъдем глас на индустрията за медицински технологии като съдействаме за насърчаване и поддържане на високи етични стандарти в сектора, съдействаме за обучение на професионалистите в областта. Други цели:

  • Да изразява и популяризира общите интереси на нейните членове
  • Да защитава и работи за добрата репутация на индустрията
  • Да насърчава всяко сътрудничество, водещо до подобряване на здравето и благосъстоянието на българските граждани
  • Да работи като самоуправляваща се организация

Независимост

  • Асоциацията е независима от политически партии и организации
  • Асоциацията взема решенията си автономно от държавните институции  при строго спазване на императивните разпоредби на действащите нормативни актове
  • Асоциацията може да открива свои клонове и представителства както в България, така и в чужбина

Вижте нашите членове

Документи

Кликнете за да видите следните документи:

Етичен кодекс

Устав

Нашите приоритети