Управление

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ​

Управителния съвет е органът, който следи и организира цялостната дейност на асоциацията. Нейните членове са представители на съответните компании учредители.


Цвета Йоцова
Председател
Д-р Александър Мичев
Заместник – председател
Медтроник България

МЗМ, ЕМБА


Антон Ценов Николов
Хелткеър Солутион
Милена Иванова Тодорова
Джонсън & Джонсън България


Невена Петрова Николва
Хартманн – Рико
Петър Цветанов Асенов
Б. Браун Медикaл

Свикване на управителен съвет

  • Управителният съвет се състои от Председателя на Асоциацията и пет члена.
  • Управителния съвет провежда редовна сесия най‐малко един път на тримесечие.
  • Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя.

 

  • Представлява Асоциацията, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове
  • Организира спазването на Устава и решенията на Общото събрание
  • Разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване на изискванията на Устава
  • Управлява финансите на Асоциацията
  • Изготвя проекта за годишен бюджет на Асоциацията и докладва на Общото събрание за изпълнението на бюджета

Права на управителния съвет