МедТех България – пълноправен член на МедТех Европа

Медтех България е станал най-младият пълноправен член на Медтех Европа. Медтех Европа е третата по големина медицинска технологична организация в света и има за цел развитието и насърчаването на иновациите в областта на медицинските технологии. Влизането на Медтех България в тази организация е голямо признание за развитието на медицинските технологии в България и отваря врати за по-нататъшно сътрудничество и иновации в тази област. Това също така ще допринесе за повишаване на участието на България в европейските и световни инициативи и проекти в областта на медицинската технология.