Официално събитие за представяне на дейността на Медтех България

На 29 септември 2023 година на официално събитие, проведено в х-л Хилтън, представихме дейността на Медтех България и целите и задачите , които нашат асоциация си е поставила. На това важно за нас събитие обсъдихме множество ключови теми и въпроси, които събраха медицинската общност и представители на индустрията на медицинските технологии. Основните акценти на събитието бяха
Взаимодействие с медицинската общност
Достъп до медицински технологии
Medical Device Regulation (Медицинско Законодателство)
Научни изследвания и иновации
Информационни и образователни инициативи и много други важни теми за бранша.
Специален гост на представянето беше председателят на MedTech Europe – Оливър Бисаза, който направи приветствие.
На представянето са присъстваха представители на Министерството на здравеопазването, НЗОК, БЛС, Комисията по здравеопазването към Народното събрание, ИАЛ, Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване (АЛДДЗО), Корейската търговска камара в България, представители на браншови и бизнес организации, медицински специалисти и експерти от различни сегменти на медицинската индустрия.